Fotografier från Vårhögtidsdagen nu tillgängliga för samtliga Bröder i Par Bricole i Moderlogens Bildgalleri.

Har bror glömt inloggningsuppgifterna kontakta Moderlogens Kansli.