MHayen

Om Ordens WebbRedaktör

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ordens WebbRedaktör skapat 6 blogginlägg för.

Unikt brev skänker ljus över Carl Bellmans öde

Ibland dyker det upp historier om ättlingar i rakt nedstigande led till Carl Michael Bellman. Det finns bland annat en historia om en ättling till sonen Carl (född 1787) som ska ha hamnat i Prag på 1800-talet, och på 1980-talet dök Frederick Bellman från Arizona i USA upp i Stockholm och berättade att han var ättling till den svenske skalden (se det tidigare inlägget om En svensk, en amerikan och en Bellman). Men vilka är egentligen de sista i tiden säkra uppgifterna om Carl Michael Bellmans söner och deras öden? De sista säkra uppgifterna om sönerna återfinns i Stockholms stadsarkiv. Bellman hade fyra söner: Gustaf (född 1781), Elis (född 1785), Carl (född 1787) och Adolf (född 1790). Elis dog redan som tvååring 1787. Gustaf blev soldat och Carl blev sjöman. I den fjärde sonens – Adolf Bellmans – bouppteckning från 1835 finns några korta uppgifter om Gustaf och Carl och om vad som hände med dem. Adolf avled som sidenkramhandlare i Stockholm. Vid bouppteckningen efter honom var bara änkan, Maria Lovisa Lavén, och modern, Lovisa Fredrika Bellman, närvarande. Om bröderna står det ”att den aflidne haft 2:ne bröder Carl och Gustaf, af hvilka den ena för omkring 30 år sedan såsom Cadett vid Skeppsholms staten med Coopvaerdie fartyg [handelsfartyg] rest till sjös och lemnat fartyget i England, utan att han sedermera om sig och sitt vistande gifvit någon underrättelse, samt den andra varit underofficer vid Konungens Lif-Garde till häst, men sedermera engagerat sig i franska arméen och bevistat Napoleons krig i Spanien, där han, efter lemnad underrättelse af en hemkommen officer, Lieutenanten Båth, som tjent tillsammans med honom i Spanien, skall hafva blifvit dödsskjuten.” Bouppteckningen finns i Stockholms stadsarkiv med nummer 1835:I:148. Det finns ytterligare [...]

Ny bok om Par Bricoles 1700-talshistoria

Moderlogen i Stockholm genomför på lördag den 11 april Grad IV på Hasselbacken i 1700-talsstil. Samtidigt lanseras boken I Bacchi Wingård. Studier i Par Bricoles 1700-talshistoria. Bokens redaktörer är Br Mats Hayen och Br Henrik Mickos. Priset är 200 kr. I Bacchi Wingård innehåller studier om Par Bricole på 1700-talet av fyra forskare: Mats Hayen, Peter Lind, Henrik Mickos och Marcus Willén. Stor-Mästare Åke Pilotti skriver i bokens förord: "För en Broder i Par Bricole leker livet året runt. Ständigt blir man överraskad på våra gradgivningar, högtidsdagar och många andra tillfällen av fantastiska insatser från våra talang-, aktivitets- och andra grupper. Kort sagt, livet fylls med positiva upplevelser på konstnärliga och andra områden. Som Stor-Mästare går jag på nästan samtliga dessa framträdanden så jag har blivit bortskämd med många glädjeämnen genom åren. Men ibland slår en totalt oväntad glädjebomb överraskande ner. Det har nu till min stora förtjusning hänt då fyra av våra Bröder som disputerat i helt skilda ämnen gjort en unik litteraturhistorisk forskningsinsats som verkligen gjorde mig riktigt hjärteglad! Det är den bok Du nu håller i handen – I Bacchi Wingård – Studier i Par Bricoles 1700-talshistoria. Jag rekommenderar varje Broder i Par Bricole att läsa denna veritabla litterära pärla om vår Orden. Du kommer sanningen om Par Bricoles pre-, neo-, postnatala och senare eror så nära det går och Du får säkert en mycket bättre uppfattning om hur våra dåtida Bröder tänkte." Boken kommer att säljas i PB Shop under gradgivningar och högtidsdagar samt kan beställas från Par Bricoles kansli. Frågor om boken besvaras av Br Henrik Mickos och Br Mats Hayen. Omslagsbilden visar Par Bricoles förste Stor-Mästare Jonas Cederstedt (1756–1811). Teckning i Par Bricoles arkiv. Ur innehållet: Stor-Mästarens förord - [...]

Eric Norströms porträtt av bricolister från 1934

I början av 1930-talet utförde konstnären Eric Norström en serie med 49 porträtt av bröder i Par Bricole. Portföljen med samtliga porträtt skänktes på Barbaradagen den 4 december 1934 av Knut Kinberg (som också är avporträtterad i serien) till Par Bricole. Nu har hela serien digitaliserats och publicerats i högupplöst format på parbricole.se. Registret över de bröder som finns med i serien upptar 46 namn. Under 1900-talet har dock fyra namn i serien förkommit. Utöver de i registret upptagna namnen finns i portföljen ytterligare tre porträtt. Serien består därför idag av totalt 45 porträtt. Hela serien kan laddas ner som högupplöst PDF (Skrift nr 9) på sidan Historia att ladda ner. Eric Norströms porträtt från 1934 - Titelsida Bröder och Riddersmän i Par Bricole. Några oförgängligt skinande profiler tecknade av Eric Norström och till Det Lysande Sällskapet donerade av Knut Kinberg. Barbaradagen den 4 december 1934. Eric Norströms porträtt från 1934 - Register Registret upptar följande personer: 1. Einar Berg 2. Arne Biörnstad (porträttet saknas) 3. Gustaf Carlberg 4. Wilhelm Carlberg 5. Otto Clason 6. Albin Danielsson 7. Gustaf Ekström (se nedan) 8. John Ericsson (se nedan) 9. Axel Gillberg 10. Johan Erik Haglund 11. Eric Hallin (porträttet saknas) 12. Ernst Hansson 13. Harry Hector 14. Carl Hellström 15. Nils Henrikson 16. Jac Holmström 17. Karl Håkansson 18. Gunnar Jacobsson 19. Erland Johansson (porträttet saknas) 20. Knut Kinberg (se nedan) 21. Otto Larsson 22. Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg 23. Gottfried Mattsson 24. Ernst Olson 25. Carl Oscar Othzén 26. Joel Pahlin 27. Wilhelm Ringvall 28. Erik Severin 29. Emil Sjögren 30. Måns von Stedingk 31. Tore Strindberg (se nedan) 32. Harald Sundberg 33. Sven Svensson 34. Ernst Ferdinand Söderberg 35. [...]

Den Bacchanaliska Körens julkonsert

Måndagen den 8 december kl 19 framförs i Gustav Vasa kyrka, Stockholm: Den Bacchanaliska Körens julkonsert. I år med solisten och sopranen Gunilla Franklin. Du får lyssna till verk av Biebl, Otto Olsson, Bossi, Poulenc, Sibelius, Adam med flera. Dessutom framförs för första gången med manskör en Julkantat komponerad av vår egen Olof Andersson. Dirigent: DBK:s vice Koralintendent Olof Andersson. Vid orgeln: Joakim Andersson. Konferencier: Hans Gentzel. Biljetterna kostar 150 kr. Biljetter köpes direkt i entrén. Barn under 15 år fritt inträde i målsmans sällskap. Kom i tid för bästa plats. T-bana: Odenplan.

Till toppen