Välkommen att besöka Bellmanhuset!

Under åren 1770 – 1774 bodde Carl Michael Bellman i huset och här skrev han merparten av Fredmans Epistlar. Huset ägs i dag av Ordenssällskapet Par Bricole.

Bellmanhuset visas för allmänheten den första söndagen i varje månad med början klockan 13.00.

En ciceron berättar då om det åldriga huset, om Par Bricole och Bellman medan en av Sällskapets trubadurer sjunger visor av den odödlige skalden som en gång bodde där. Entréavgiften, 100 kronor, går i sin helhet till husets underhåll.

Det går också bra att boka visningar för grupper på valfri tid.