Om Ordens Informationsmästare

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ordens Informationsmästare skapat 24 blogginlägg för.

187:e Bellmandagen högtidligen firad!

I den kvava värmen lyste solen i sinnena på alla Bröder och Systrar som denna eftermiddag lämnat hängmattan, klätt upp sig och strömmat till Hasselbackens skuggande terrass. Regn eller inte regn! Vi kom till det traditionella firandet av Bellman, det 187:e i ordningen. Och här såg vi de gamla bekanta ansiktena men också många nya, inte minst familj och vänner som här beretts tillfälle att uppleva en fest i sann bricolistisk anda. I parken musicerade De Bacchanaliska Lekarne Sune Bohlin och Hans Nystedt bl a Fjäril vingad. På terrassen i skydd av regnet framförde Den Bacchanaliska Kören de välkända Bellmanvisorna som t ex Ulla, min Ulla. De regntunga skyarna fick GCM Anders Hjerpe att ställa in vandringen till Bellmanbysten så festligheten fick fortsätta i Spegelsalen där Broder Peter Lind (bilden ovan) röstvisualiserade Bellman i forskningen och kransnedläggningen fick denna gång göras vid statyn i Hasselbackens trädgård. Måltidskalaset i den pampiga Hazeliussalen ”stördes” av en annan Broder Peter Lind med en egen nutidstravesti på Fredmans epistel 33. Senare kunde Stormästaren på sitt tungvrickande sätt hälsa alla välkomna och särskilt harangera alla de vackra damernas som förgyllde vår kväll. Då flaggan halades hade de tunga skyarna skingrats. Stämningen fulländades till tonerna från Br Bengt Belfrages horn och Den Bacchanaliska körens ljuva sommarsånger. Kvällen kunde inte avslutas bättre än med den spontana Bellmanianska jamsession som efter Måltidskalaset bröt ut på terrassen. Text: Carl Johan Uddenberg Foto: Kenny Runefors _______________________________________________________________________________________________________________ Flera bilder från årets Bellmandag finns tillgängliga för PB-bröderna i Bildgalleriet på Moderlogens medlemssidor.

ML-bröder besökte Sundsvalls Barbara

Bild: Styrande Mästaren Hans Gillgren i Sundsvalls Par Bricole har just emottagit denna skvader av 1.OM John Josefson i den besökande delegationen från Moderlogens Arbetsgrader.  Foto: Jan-Åke Olsson Sundvalls Par Bricole firade Moster Barbara lördagen den 28 november. 18 förväntansfulla Ämbetsmän ur Moderlogens Arbetsgrader hade tagit tåget och slöt upp till firandet. SJ-resan gick som i fornstora dagar (på tid) och humöret var på topp redan innan Barbaraprocessionen gjort sin entré. Sundsvalls PB tog vänligen emot och i procession och podium tronade inte mindre än tre gästande RGK:are. Vad som sedan timade i Kapitelsalen kan vi naturligtvis inte avslöja, men ett besök hos Sundsvalls PB anbefalles varmt. En stor del av besökarna hedrades med Sundsvalls besöksmedalj – för den flitige besökaren Br Björn Håkansson handlade det dessutom den högsta valören. Årets Barbaratal vanns på bortaplan av Moderlogens 1:e Ordningsman. Under Måltidskalaset introducerade Ceremonimästaren samtliga talare med ett litet rim, vilket ytterligare satte guldkant på kvällen. De kraftigaste aplådåskorna revs ner då Br John Josefson skänkte Sundsvallsbricoleriet en skvader. Fabeldjuret skvader är ju central i de lokala ordenslegenderna. Bland annat återfinns det på många av Sundsvalls PB:s medaljer varav den i guld nu tilldelades donatorn. Kvällen avslutades i den källarpub (Tre Förgyllda Svin) som disponeras. Här pågick muntra upptåg med sång, enkel vickning och pokalers uttömmande till inbördes aktning och förtroende intill långt efter midnatt. En smula mattare i pälsen gick så resan i retur till huvudstaden. En mer väldekorerad skara Bröder har kanske aldrig lämnat Sundsvall.

16 Lekare tolkade 48 Litterära Visor

Moderlogens ”Bacchanaliska Lekare” bjöd på två unika konsertkvällar den 18 och 19 november. När talanggruppens producent Torbjörn Reimer aviserade temat Litterära Visor för Bröderna var det inte mindre än 16 av dem som direkt anmälde sitt intresse för att medverka. Resultatet blev två unika program med sammanlagt 19 medverkande i 48 nummer, varav 21 med dikter tonsatta av de medverkande! Så här sammanfattade en av konsertbesökarna sin upplevelse av den andra programkvällen: Festligt, fullsatt och fagert! De Bachanaliska Lekarne serverade litterära visor på Stamhusvinden inför en 50-hövdad publik. Nåja, kanske var vi av brandsäkerhetsskäl något färre, men några tomma stolar fanns där inte. Efter välkomnande och introduktioner av Torbjörn Reimer presenterades tonsatta verk av Karlfeldt, Heidenstam, Ferlin, Fröding i okomplicerad mix med Albert Engström, Levi Rickson och Pelle Näver av Lekarbröderna Lars-Anders Johansson, Jan Ruding, Janne Skårstedt, Ulf-Johan Tempelman och Kjell Hammarström. Dessutom en trio med Gert Sjögren, Torbjörn & Fritjof Palm samt en av initiativtagarna och grundarna till DBL, nämligen Ove Engström (som i ett extranummer avrundade med sin egen komposition - Lekarnes kultsång - "Den Sjungande Trubaduren"). Allt detta smakfull inramat av Vindens takstolar och ett glas vin! Stämningen i pausen var omisskännlig. En succékväll där kända och okända verk varvades på ett lekfullt vis av tonsäkra röster och flinka fingrar över greppbrädorna. Vi besökare längtar nu till att åter fylkas vid nästkommande musikaliska högtid! Medverkande den första programkvällen var: Staffan Wikström, Sune Bohlin, Sven Olofsson/Torbjörn Reimer, Pierre Ström, Hans Wilhelm Löwgren, Markus Hultqvist och Gunnar Ekman med trion Vandringsmän.

En touch av Nils Holgerssons resa

Bilden ovan:  GCM Göran Roempke hyllar Mårten Gås tillsammans med Göta PB:s Kör.  Foto: Martin Mann. 3 gåsamiddagar och VI:e Grader hann Bröderna Magnus Iversen och John Josefson från Moderlogen med på lika många dagar. Vi träffade dem på kvällen dag tre, efter den högtidliga parentrationen i Jakobs kyrka och Grad VI i Spegelsalen på Grand Hotel - inför gåsakalaset i Grands Vinterträdgård. De föreföll båda vara vid utmärkt vigör trots sin ansenliga turné. De talade entusiastiskt om resan som hade börjat under fredagen med Malmö PB som första etappmål. Dagen därpå gästade de vårt Sällskaps största och äldsta Dotterloge, Göta PB för att under söndagen delta i hela den egna logens program. – Det är oftast marginella skillnader mellan vad som sägs under gradrivningarna, men respektive lokal har egna förutsättningar och ställer olika krav på Ämbetsmännens arbete i logen. I Malmö genomfördes t.ex. i detta fall själva parentrationen en annan dag. I Göta PB ligger den efter invigningskapitlet och i Moderlogen inleds högtidligheterna med parentrationen, förklarade de. På frågan om Bröder Iversen och Josefson nu tröttnat på gåsakalas fick vi ett samstämmigt nekande svar. Det finns härliga nyansskillnader mellan måltiderna försäkrar de. För att inte tala om stämningen runt borden! I år hade Bröderna i Göta PB sina Kärälskeliga med under gåsagillet och det skapar förstås en speciell atmosfär. Nätverkande och utvecklande att besöka Bröder i andra loger Att resa runt till PB:s olika loger är något de båda varmt anbefaller. Dels blir man alltid väl mottagen och dels är det intressant och spännande att se andra vyer än de egna. Vi har knutit nya vänskapsband och dunkat flera gamla bekanta i ryggen under resan, försäkrar de. Här avbröts vårt samtal av att musiken spelade upp i Vinterträdgården och våra båda resenärer hade att inta sina platser för helgens tredje gåsamiddag. Klang! Brr  Niels Homann och Lennart Bendz, Malmö PB med gästande Br John Josefson. Foto: Bill Hansen. T.v.: Brr [...]

Pub-lik succé!

Vinjettbilden: PB Pub i historisk miljö som sköts av bland andra: Fr v Leif Burman, Kenneth Sahlin, Bengt Hellström, Leif Johnson och Georg Hahne.  Foto: Staffan Wikström. Par Bricoles pubaftnar har fyllt 50 gånger! Sedan starten den 11 oktober 2007 har Traktörerna, Ciceronerna och De Bacchanaliska Lekarne undfägnat, väglett och roat tusentals PB-bröder och Kärälskeliga. Ordet Pub kommer som bekant från England och är en förkortning av ”public house” eller ”öppet hus för allmänheten.” I Par Bricoles fall handlar det väl snarare om vår egen värme-, kultur- och nöjesstuga – med tämligen begränsad tillgänglighet för allmänheten. Bellman hade nog inte känt igen sig   Knappast någon epok förknippas så starkt med värdshus, krogar och traktörställen som 1700-talet. Men den tidens utskänkningsställen var inte direkt av högsta standard. Vi kan också föreställa oss Broder Carl Michaels eländiga väg i mörka, trånga och avfallsfyllda gränder mellan sitt enkla logi i Urvädersgränden och stadens dunkla, stimmiga näringsställen. Någon restaurangmusik i nutida bemärkelse existerade inte under 1700-talet. Åtminstone inte någon som värdshusvärden stod för. Vår PB Pub är däremot fylld till bredden med sång och musik när Lekarne stämmer upp. Krögarnas traktering kunde fordom, förutom knäckebröd utgöras av bredda smörgåsar, halstrad saltströmming, rödbetor och gurka. Vår providör Kenneth Sahlin och hans medhjälpare ser numera till att traditionen med bredda smörgåsar följs på PB-puben! Men saltsillen har bytts mot korvskivor Vid varje PB Pub visas Bellmanhuset av våra Ciceroner. Under jubileumskvällen stod vår mycket uppskattade och kunnige guide Mikael Branting för den delen av programmet. Allt går igen För ett antal hundra år sedan stod Carl Michael Bellman här på sin vind och knäppte på lutan. På samma plats stod nu under jubileumskvällen bland andra Gert Sjögren och gned sin fela [...]

Tyska Bellmansällskapet på återbesök

Att C.M. Bellman är känd även utanför vårt lands gränser visste vi väl till en del. Men att entusiasmen bland hans vänner i Tyskland är så här stor kunde vi inte ana. 31 medlemmar från det drygt 80-hövdade sällskapet kom i år för att fira Bellmandagen tillsammans med oss Bröder och Systrar i PB. Många av dem besökte oss för andra eller tredje gången. Så PB:s rykte på kontinenten måste alltså vara gott. Deras besök inleddes med en guidad vandring från Maria Kyrka runt i Bellmans barndomskvarter och till Urvädersgränd. Väl inne i Bellmanhuset bjöds på en kort föreläsning om husets historia och dess ägare, d.v.s. Par Bricole, för dem som ville. De övriga blev i Riddarsalen uppvärmda av såväl översatta epistlar som andra muntra, mer äkttyska sånger. Fortsättningen på vinden blev precis så minnesvärd som man kunde förvänta. Sånger och tal både på tyska, engelska och svenska blandades med en översvallande Gemütlichkeit som förstärktes med kylda druvors saft. Högstämt var det absolut inte, men desto mer av hög stämning. Firade Bellman 275 med Par Bricole Bellmandagen började som bekant under eftermiddagen i Kungsträdgården och fortsatte under sedvanligt högtidliga former ute vid Bellmansro och bysten. Vid det följande måltidskalaset på Hasselbacken blandades tyskar och svenskar vid borden. Blandade gjorde även vår Stormästare, som i sitt tal simultantolkade sig själv på ett mycket eget och klart oförglömligt sätt, till de tyskspråkiga gästernas förnöjelse - och stundtals stora förvåning. Klaus-Rüdiger Utschick: Bellman par bricole Tyska Bellmansälsskapets ordförande Klaus-Rüdiger Utschick som också deltog bland årets långväga Bellmanfirare i Stockholm har översatt och givit ut en stor mängd av Bellmans verk på tyska. Eftersom han under sitt arbete haft en hel del kontakter även bland våra Bröder, kom det sig att [...]

Succé i Kungsträdgården!

Bellmandagen den 26 juli 2015 blev något alldeles extra! Med anledning av jubileumsåret Carl Michael Bellman 275 hyllade Par Bricole sin förste Ordens-Skald i Kungsträdgården med ett lysande Musikaliskt divertissement i tre scener. Femtio av PB:s talanger ur Den Bacchanaliska Kören, Den Bacchanaliska Musiken, De Bacchanaliska Lekarne och Den Bacchanaliska Teatern förnöjde en publik på inemot tusen personer under 80 minuter. En del av vår entusiastiska publik. Ur programmet: Ouvertyr/Prolog Potpurri Hornkvartett I parken Träblåskvintett • Böljan sig mindre rör • Nå skruva fiolen • Ulla min Ulla Liksom en herdinna • Bort allt vad oro gör • Vila vid denna käll • Fjäriln vingad I staden Träblåskvintet • Ack, du min moder • Blåsen nu alla • Joachim uti Babylon Vem är ej som vår broder minns • Träd fram du nattens Gud På krogen Träblåskvintett • Kom sköna källarflickor • Fan i fåtöljerna Nå, är nu alla församlade här • Movitz blåste en konsert Klinga nu med klarinetter • Nå ödmjukaste tjänare. Grand Finale med hela ensemblen: Stolta Stad! Från Kungsträdgården till Bellmansro Efter programmet i Kungsträdgården fylldes några spårvagnar med bricolister och andra intresserade för resan från Hamngatan till Bellmansro och det traditionella högtidsprogram som Par Bricole genomfört årligen sedan den 26 juli 1829. Årets Bellmantalare, Par Bricoles Ordens-Historion mm, fil dr Mats Hayen, bjöd på en underhållande och lärorik resa genom Broder Carl Michaels somrar åren 1770-74 då han bodde på Urvädersgränd! För PBs medlemmar med nära, kära och vänner avslutade sedan dagen vid ett ståtligt bricolistiskt Måltidskalas i Hazeliussalen på Hasselbacken. Länkar till bilder och filmklipp från Kungsträdgården (foto: Eva Alexandersson Winter): - Missa inte Gilla-knappen! Bilderna: https://plus.google.com/photos/105452206384858400390/albums/6176452974671943681 Adresser till uppladdade filmer på YouTube: https://youtu.be/alPJO45yhks – Välkommen (Pino Pilotti) + Aldrig en Iris (Hornkvartetten) https://youtu.be/azbnJpYO8s8 – Introduktion (Tim Bowden, Peter Lind, Anders Mencinsky) https://youtu.be/x0EZdrQl1T8 – Fan i [...]

På jakt efter Bellmans bekanta 

Den 20-24 juli arrangerades en specialvisning på Stockholms Stadsarkiv med unika dokument som berättar om Bellman och hans vänner i 1700-talets Stockholm. Evenemanget som gick under namnet På jakt efter Bellmans bekanta är en del i firandet av Bellman 275 år (1740–2015). Det var PB-brodern, historikern och Bellmankännaren Mats Hayen som tog med grupper om max tio personer ner i arkivet och visade Bellmandokumenten. Bellmanveckans specialvisningar handlade om Carl Michael Bellman, Ulla Winblad, Wilhelmina Norman, Anders och Inga Lissander, Olof Kexél, Fredrik Movitz och Elis Schröderheim. Det fanns sex olika visningar att välja bland. Under varje visning presenterades unika handskrifter från Bellmans tid som berättar om olika aspekter av skaldens liv och om hans vänner och bekanta. – En unik chans att på nära håll få se originaldokument som varit viktiga för forskningen om Carl Michael Bellman, förklarade Mats Hayen. Stadsarkivets Bellmanvecka arrangerades i anslutning till Bellmandagen – söndagen den 26 juli – som Par Bricole firat sedan 1829. Just i år var det också Mats Hayen som höll det stora hyllningstalet till Carl Michael Bellman vid Bellmansbysten på Djurgården. Hans tema var CM Bellman under somrarna 1770-74, den mycket händelserika och produktiva tid i skaldens liv då han bodde i vårt hus på Urvädersgränd och bland annat skrev mer än hälften av Fredmans epistlar!

PB:s Traktörer på fortbildning

Bland Bröderna i Par Bricole finns ett stort intresse för gastronomi – ”matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst”.  Sedan 1987 finns i Moderlogen en hemvist för dessa talanger i gruppen PB:s Traktörer (PBT) som i dag har 47 medlemmar. Gruppens ändamål är ”att dela med sig av kunskaper och lära av varandra om matlagning, dukning, servering, råvaror, vin och andra ädla drycker. Gruppen administrerar i dag Stamhusets kök och ser till att det finns erfoderliga resurser för att med känsla och finess kunna laga mat vid PB:s aktiviteter”. Intresse och aktivitet i dessa ädla konster är stort även i övriga PB-loger, där den organiseras och utövas enligt olika traditioner. The noble art of sausage making Den 19 och 20 maj genomförde PBT en av sina återkommande utbildningsaktiviteter. Sammanlagt 19 Bröder hade hörsammat inbjudan till kursen som gavs hos Taylors & Jones på Kungsholmen i Stockholm. Kursens syfte var förkovring av Traktörernas kunskaper i matberedning, nu med specialinriktning på korv! ”Taylors & Jones, The sausage making school – Master the art of  sausage making, making them just as delicious as they can be (the British way)” läser vi på kursgivarens hemsida. Nio olika sorter tillverkades under kursen, plus en bonussort som blev en blandning av de nio. Redaktionen för parbricole.se ser fram emot en exklusiv provsmakning.

Till toppen