Om vice Ordens Webbmästare

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har vice Ordens Webbmästare skapat 2 blogginlägg för.

Integritetspolicy för Moderlogen i Sällskapet Par Bricole

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom din användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via Par Bricoles hemsida. Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida. Varje Broder vars uppgifter samlas in, registreras eller används av Par Bricole, har rätt att få veta bland annat hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (från och med den 25 maj 2018 enligt den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”GDPR”). Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till tillgång, rättelse och radering m.m. av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, se nedan. Personuppgiftsansvarig enligt lagen är Sällskapet Par Bricole. Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.   Information som samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen Kontaktformulär Vår hemsida ger dig möjlighet att få [...]

Hemsidan uppdaterad

Under våren har arbetet med hemsidan fortskridit och jag kan gladeligen rapportera att hemsidan numera är säker. Ja det står så i alla fall uppe i adressraden när man besöker denna webbplats. Det kommer sig av att all kommunikation till och från hemsidan numera är chiffrerad med hjälp av ett krypteringscertifikat. Praktiskt innebär detta att t.ex. information som skickas till webbplatsen i form av formulärtext ej kan läsas av tredjepart. En annan fördel med att använda ett krypteringscertifikat är att ParBricole.se kommer få en viss favör i Googles sökalgoritmer. Andra ändringar innefattar bland annat ett antal felrättningar och en mer synliggjord sökfunktion längst ned på samtliga sidor. Pröva den gärna! Par Bricoles hemsida förvaltas av Ordens Informations Collegium, har du som läser detta frågor eller synpunkter på vår webbplats, hör gärna av dig! Kontaktformulär Mvh Ordens Webmaster Br. Johannes Ekeroth

Till toppen